ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αναγκαία η λήψη δραστικών και αποτελεσματικών μέτρων για τον τερματισμό της προμήθειας καυσίμων από τα κατεχόμενα

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Εδώ και αρκετές βδομάδες ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, είχε μεταφέρει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Υπουργό Εξωτερικών και στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού τις αρνητικές επιπτώσεις από την προμήθεια καυσίμων από τα κατεχόμενα.

Πιο συγκεκριμένα είχε σημειώσει πως η προμήθεια καυσίμων από τα κατεχόμενα:

  • συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό,
  • οδηγεί σε κλείσιμο ή σε υπολειτουργία πρατήρια που δραστηριοποιούνται σε ακριτικές περιοχές,
  • δεν είναι ελεγχόμενη η ποιότητα των χρησιμοποιημένων καυσίμων και
  • αποστερεί από την Κυπριακή Δημοκρατία φόρους.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους ζητούμε λήψη δραστικών και αποτελεσματικών μέτρων για τερματισμό αυτού του φαινομένου.

 

Λευκωσία, 28 Ιουνίου 2018