ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αμφότερες οι πλευρές να παρακαθήσουν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο, με αμοιβαίες υποχωρήσεις για να καταλήξουν σε μια αμοιβαία συναινετική λύση ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς

Με αφορμή την παρατεταμένη κρίση στον τομέα της παιδείας επαναλαμβάνουμε την ανάγκη να πρυτανεύσει το καλώς νοούμενο συμφέρον του δημόσιου σχολείου και των μαθητών.

Όπως πολλές φορές από την πλευρά της ΕΔΕΚ τονίσαμε, δεν είναι η ώρα της επιβολής της θέλησης του ενός σε βάρος της θέλησης του άλλου, αλλά αμφότερες οι πλευρές να παρακαθήσουν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο και με αμοιβαίες υποχωρήσεις να καταλήξουν σε μια αμοιβαία συναινετική λύση ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Αυτός ο διάλογος να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο χρονοδιαγράμματος, που θα αποφασίσουν οι δύο πλευρές, και να περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των θεμάτων που άπτονται:

α) του εξορθολογισμού

β) της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών

γ) της υπευθυνότητας και

δ) του βιολογικού παράγοντα.

Με την ολοκλήρωση των πιο πάνω θα πρέπει να ξεκινήσει, επιτέλους, η συζήτηση για τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η παιδεία μας και τα οποία κατά την άποψή μας πρέπει να λυθούν στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης η οποία να αφορά όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης και να καλύπτει τουλάχιστον το εξής τρίπτυχο:

1. Την αναβάθμιση και ενίσχυση της αξιοπιστίας του δημόσιου σχολείου.

2. Την αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου των μαθητών με λήψη μέτρων ώστε το μορφωτικό χάσμα από βαθμίδα σε βαθμίδα να εξαφανιστεί ή να σμικρυνθεί  σημαντικά.

3. Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης του εκπαιδευτικού προγράμματος με βασικό στόχο την πρόληψη της εφηβικής παραβατικότητας.