ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αδήριτη αναγκαιότητα η ετοιμασία νομοσχεδίου για την αναβάθμιση και την ανεξαρτησία του θεσμού της Επιτρόπου για την Ισότητα των Φύλων

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στη σημερινή Επιτροπή Θεσμών της Βουλής η κ. Ρούλα Μαυρονικόλα, ως εκπρόσωπος της Γυναικείας Σοσιαλιστικής Κίνησης, εξέφρασε τη θέση ότι υπάρχει αδήριτη αναγκαιότητα για ετοιμασία νομοσχεδίου για την αναβάθμιση και την ανεξαρτησία του θεσμού της Επιτρόπου για την Ισότητα των Φύλων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Γι’ αυτό πρέπει να κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για να το συζητήσουν και να το εμπλουτίσουν.

Τονίστηκε ότι αυτό που χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση και η οικονομική ανεξαρτησία του θεσμού της Επιτρόπου Ισότητας Φύλων, ώστε να διοργανώνονται δράσεις και ενέργειες με απώτερο σκοπό τη διάχυση της ισότητας σε όλες τις εκφάνσεις της κυπριακής κοινωνίας. Οι Οργανώσεις οι οποίες έχουν πενιχρούς οικονομικούς πόρους και εθελοντικές δράσεις δεν μπορούν να δημιουργήσουν μια ενιαία, αρμόδια και ανεξάρτητη αρχή που θα έχει και συντονιστικό ρόλο.

Τη θέση αυτή ενστερνίστηκαν όλες οι Γυναικείες και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις που κλήθηκαν να εκφράσουν τις θέσεις τους. Ως ΕΔΕΚ στηρίζουμε την προσπάθεια δημιουργίας της προαναφερθείσας ανεξάρτητης αρχής που θα χειρίζεται αποκλειστικά τα γυναικεία ζητήματα, προωθώντας παράλληλα τις ανάλογες δράσεις και πρακτικές για την ίση αντιμετώπιση της γυναίκας μέσα στην κοινωνία. Άλλωστε, ως Κίνημα διαχρονικά και αδιάκοπα καταθέτουμε προτάσεις νόμου προς την επίτευξη του σκοπού αυτού.

 

Λευκωσία, 21 Φεβρουαρίου 2018

You may also like