ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

745 ΑΠΟΤΥΧΙΑ

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΔΕΚ Μαρία Παναγιώτου

Από τη δημόσια συζήτηση γύρω από τα αποτελέσματα των εξετάσεων των διορισίμων για την ειδικότητα των φιλολόγων, απουσιάζει εμφαντικά η εξήγηση του Υπουργείου για τα αποτελέσματα στο μάθημα των λατινικών. Θυμίζω πως θα μπορούσαν να ενταχθούν στο νέο πίνακα διοριστέων μόνο όσοι θα περνούσαν τη βάση σε όλα τα μαθήματα που θα εξετάζονταν. Θυμίζω, ακόμα, πως οι φιλόλογοι ήταν οι μόνοι που είχαν να εξεταστούν σε έξι διαφορετικά μαθήματα για έξι διαφορετικά επίπεδα.

Βλέποντας τα αποτελέσματα κατανοούμε πως η πλειοψηφία των φιλολόγων κόπηκαν στο μάθημα των λατινικών. Ένα μάθημα που πλέον επιλέγεται από όλο και λιγότερους μαθητές, γι’ αυτό και συχνά τα τμήματα που δημιουργούνται δεν ξεπερνούν το ένα για κάθε μεγάλο Λύκειο. Είναι επίσης γνωστό πως λόγω αυτής της «έλλειψης ζήτησης», η πλειοψηφία των φιλολόγων που είναι ή που θα μπουν στην εκπαίδευση δεν θα διδάξουν ποτέ λατινικά.

Για να προλάβω τη συζήτηση. Ναι, χρειάζεται εκσυγχρονισμό το σύστημα εισδοχής στην δημόσια εκπαίδευση. Ναι, είναι απαραίτητο ο κάθε φιλόλογος να έχει στοιχειώδη γνώση όλων των μαθημάτων που εμπίπτουν στην ειδικότητά του. Όμως η “αριστεία” δεν κρίνεται από ένα μόνο μάθημα και οι στοιχειώδεις γνώσεις επιβεβαιώνονται αυταπόδεικτα από την απόκτηση πτυχίου. Εξάλλου οι γνώσεις δεν κατακτιούνται μια φορά αλλά εμπλουτίζονται συνεχώς.

Εάν το νέο σύστημα εισδοχής στην εκπαίδευση στοχεύει στο να εντοπίσει μόνο αυτούς που έχουν στοιχειώδη γνώση σε όλα τα επίπεδα και ειδικότητες που πρέπει να διδάξει ένας φιλόλογος (γι’ αυτό και ζητά η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα να είναι 50+1), τότε, ναι, μιλάμε για μια εξαιρετική επιτυχία του νέου συστήματος. Αυτό όμως που αγνοούν οι τεχνοκράτες του Υπουργείου και που εμφαντικά αφήνουν στην άκρη είναι πως επιτυχημένος εκπαιδευτικός δεν είναι ΜΟΝΟ αυτός που έχει τη γνώση αλλά αυτός που έχει αγάπη για τη διδασκαλία, ακαδημαϊκά προσόντα και διδακτική εμπειρία.

Εξάλλου, το άθροισμα των αποτελεσμάτων για το σύνολο των έξι μαθημάτων ήταν για πολλούς φιλόλογους πολύ μεγαλύτερο από το άθροισμα των αποτελεσμάτων αυτών που μπήκαν στον νέο πίνακα και έπιασαν τη βάση στα λατινικά. Και αυτό γιατί μπορεί οι περισσότεροι να κόπηκαν με 1-2 μονάδες στα λατινικά, αλλά είχαν άριστες επιδόσεις στα υπόλοιπα πέντε μαθήματα (με βαθμολογίες άνω των 75/100).

Το Υπουργείο πρέπει να αποφασίσει τι θέλει: αν θέλει να εντάξει στην εκπαίδευση τους καλύτερους, οφείλει να επαναξιολογήσει τις εν λόγω εξετάσεις, να προσμετρήσει και να συναθροίσει για την εισδοχή στο νέο πίνακα τα ακαδημαϊκά προσόντα και την πείρα. Να μην αποτελεί μόνο η επιτυχία σε όλα τα μαθήματα κριτήριο για την εισδοχή στο νέον πίνακα.

Τέλος, η αποτυχία του 93,12% των φιλολόγων από μόνη της κάτι λέει για την ίδια την εξέταση. Εάν υιοθετήσουμε τις φωνές που υποστηρίζουν πως αυτό δικαιώνει το νέο σύστημα διορισίμων διότι αφήνει απέξω τους «ανίκανους», τότε αποδεχόμαστε πως μέχρι στιγμής στην εκπαίδευση έμπαιναν κυρίως αποτυχημένοι και ανίκανοι εκπαιδευτικοί και πως η μέχρι σήμερα ακαδημαϊκή μόρφωση της πλειοψηφίας των φιλολόγων έχει επίσης αποτύχει…

Προφανώς δεν είναι άσπρο μαύρο. Και προφανώς αυτή τη στιγμή έχουν μείνει εκτός εκπαίδευσης εξαίρετοι φιλόλογοι η παρουσία των οποίων στα σχολεία μας θα έκανε τη διαφορά στις επιδόσεις των παιδιών μας.

Εκπρόσωπος Τύπου ΕΔΕΚ, μέλος Κ.Ε. ΕΔΕΚ