ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το βιβλίο του πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας επιβεβαιώνει τους λανθασμένους χειρισμούς της κυβέρνησης

ΠΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Στις 16 Μαρτίου 2013 μετά το 1ο Eurogroup, στη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, πρότεινε αντί για κούρεμα, το συγκριμένο ποσό να έλθει με την ίδια αναλογία με δανεισμό από τους καταθέτες με αντάλλαγμα κρατικά ομόλογα δεκαετούς διάρκειας. Η πρότασή του απερρίφθη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας χωρίς συζήτηση.

Το πιο πάνω αλλά και τα όσα αναφέρονται στο βιβλίο του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Π. Δημητριάδη, επιβεβαιώνουν ότι η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη:

  • γνώριζε για το κούρεμα,
  • παραπληροφορούσε τον λαό με ψεύτικες υποσχέσεις ότι δεν θα γινόταν,
  • επέτρεψε τον επιλεκτικό τερματισμό εμπρόθεσμων καταθέσεων (δηλ. το σπάσιμο γραμματειών) και μετακίνηση χρημάτων στο εξωτερικό,
  • έχει τεράστια ευθύνη για την παραχώρηση των κυπριακών υποκαταστημάτων στη Ελλάδα (Λαϊκής, Κύπρου και Ελληνικής) με όλα τα συνεπακόλουθα που προέκυψαν.

Λευκωσία, 15 Οκτωβρίου 2017

You may also like