ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ταμείο Στήριξης προσφύγων

Με αφορμή τη χθεσινή εκδήλωση για την ισότιμη κατανομή των βαρών της κατοχής και το κόστος από την απώλεια χρήσης των κατεχόμενων περιουσιών, υπενθυμίζουμε τις προτάσεις των Δυνάμεων της Αλλαγής που υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου και τα μέτρα στήριξης του προσφυγικού κόσμου.

Θυμίζουμε πως ανάμεσα στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία Ταμείου Στήριξης Ιδιοκτητών Κατεχόμενων Περιουσιών με τη δυνατότητα ετήσιας στήριξης, ως μέρος της οφειλόμενης αποζημίωσης για την απώλεια χρήσης, κάρπωσης ή εκμετάλλευσης της γης τους.

Η πρόταση αυτή κατατέθηκε το 1978, για πρώτη φορά, από την ΕΔΕΚ και επανακατατέθηκε εκ νέου και πρόσφατα. Η πρόταση αποσκοπεί στη στήριξη των ιδιοκτητών της κατεχόμενης γης μας, ούτως ώστε, αντί της προσφυγής στην παράνομη Επιτροπή Περιουσιών των κατεχομένων ή της εκποίησης της ακίνητης τους περιουσίας, να προσφεύγουν στο «Ταμείο Στήριξης», το οποίο και θα τους στηρίζει οικονομικά ως μέρος της οφειλόμενης αποζημιώσεως για την απώλεια χρήσης, κάρπωσης ή εκμετάλλευσης της γης τους.

Πέρα από τα πιο πάνω, όπως πολλές φορές τονίσαμε, επιβάλλεται η επαναφορά στοχευμένων προγραμμάτων τα οποία θα στηρίξουν και την απόκτηση πρώτης κατοικίας από νεαρά ζευγάρια στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές καθώς επίσης και στεγαστικά προγράμματα για οικογένειες που προέρχονται από τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα.

Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2017

You may also like