ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στο ποσοστό των ανέργων η κυβέρνηση συμπεριλαμβάνει τον αριθμό των νέων επιστημόνων που έχουν μεταβεί στο εξωτερικό για σκοπούς εργοδότησης;

Ανεργία Ανάμεσα στους Νέους

Με αφορμή το ότι η Κύπρος δεν απέστειλε στη eurostat στοιχεία για την ανεργία των νέων και έτσι τα πρόσφατα στοιχεία που αφορούσαν στη μείωση της ανεργίας των νέων ήταν λανθασμένα, ζητούμε από την κυβέρνηση να μας απαντήσει στα πιο κάτω ερωτήματα:

  • Έχει στοιχεία πόσοι νέοι επιστήμονες έχουν μεταβεί στο εξωτερικό ή παρέμειναν μετά τις σπουδές τους για σκοπούς εργοδότησης;
  • Αυτά τα στοιχεία καταγράφονται στους καταλόγους ανέργων και στο ποσοστό ανεργίας στους νέους;
  • Ποιος είναι ο αριθμός των υποαπασχολούμενων;
  • Πόσες είναι οι νέες θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί;

    Λευκωσία, 2 Σεπτεμβρίου 2017

You may also like