ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στο πλαίσιο της αλλαγής μεθοδολογίας και τακτικής να ζητηθεί η αντικατάστασή του Άιντα και η προσαρμογή του ΟΗΕ στην προώθηση και εφαρμογή των ψηφισμάτων του

Παρατηρήθηκε στη Γενεύη και επιβεβαιώθηκε στο Κραν Μοντάνα πως ο ρόλος του κ. Άιντα ήταν μεροληπτικός υπέρ των Τουρκικών θέσεων. Για την αποτυχία της διάσκεψης οι ευθύνες του είναι πάρα πολύ μεγάλες γιατί ακριβώς δεν υπήρξε καλή προετοιμασία αλλά ούτε και καλός τρόπος διαχείρισης.

Δεν θεωρούμε ότι ο κ. Αίντα μπορεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο εκπρόσωπο του ΟΗΕ. Στο πλαίσιο ακριβώς της αλλαγής μεθοδολογίας και τακτικής θα πρέπει να ζητηθεί η αντικατάστασή του κ. Άιντα καθώς επίσης και η αλλαγή του ρόλου του ΟΗΕ που θα πρέπει να προσαρμοστεί στην προώθηση και εφαρμογή των ψηφισμάτων αλλά και του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ.

Σημειώνουμε πως για τη συμπεριφορά του κ. Άιντα μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που ανεχόταν τη μεροληπτική του στάση και τα επαναλαμβανόμενα ψέματά του. Απόδειξη για αυτό η αναφορά του Έλληνα ΥΠΕΞ στο ότι «επιτρέψαμε [στον Άιντα] να λέει για μεγάλο χρονικό διάστημα πολλαπλά ψέματα» (βλ. Φιλελεύθερος, 23/7/2017).

Λευκωσία, 23 Ιουλίου 2017

You may also like