ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σεβαστή η γνωμάτευση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αλλά τα ερωτήματα για ευνοϊκή μεταχείριση εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα

ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ

Σεβαστά τα όσα περιλαμβάνονται στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για την εμπλοκή του Προέδρου της Δημοκρατίας στην προτεινόμενη ανάπτυξη στο Πέρα Πεδί. Παρόλα αυτά εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα τα πιο κάτω:

  1. Γιατί έγινε αποδεκτή η αίτηση από το επαρχιακό γραφείο Πολεοδομίας Λεμεσού αφού δεν υπογράφεται από το σύνολο των ιδιοκτητών των προς ανάπτυξη τεμαχίων όπως προβλέπει ο Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας κανονισμός; Θυμίζουμε πως από την αίτηση απουσιάζει η υπογραφή του Νίκου Αναστασιάδη.
  2. Γιατί η εν λόγω αίτηση εξετάστηκε σε επαρχιακό και όχι σε κεντρικό επίπεδο όπως απαιτείται για τέτοιου είδους αναπτύξεις;
  3. Πώς εξηγείται το ότι η συγκεκριμένη ανάπτυξη εξασφάλισε πολεοδομική άδεια μέσα σε 1 μήνα ενώ σε άλλες περιπτώσεις παρόμοιων αναπτύξεων χρειάζονται τουλάχιστον 2 χρόνια;
  4. Πώς δικαιολογείται το ότι με ταχύτατους ρυθμούς έγιναν επανεκδόσεις των αδειών για τις πέντε μεμονωμένες επαύλεις και μάλιστα για τη μία εξ αυτών εκδόθηκε άδεια προτού υποβληθεί η αναγκαία αίτηση;
  5. Πώς δικαιολογείται το ότι δόθηκε άδεια για ανέγερση μεμονωμένων κατοικιών εκτός των ορίων κατοικημένων περιοχών σε νομικά πρόσωπα (εταιρεία) όταν οι άδειες για αυτές τις περιπτώσεις δίνονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα;

Από τα πιο πάνω διαφαίνεται πως η εν λόγω ανάπτυξη ενδέχεται να έτυχε ευνοϊκής μεταχείρισης και εκτός των κανονισμών που διέπουν αυτού του είδους αναπτύξεις.

Ως ΕΔΕΚ ζητούμε να γίνει άμεσα ενδελεχής έρευνα για τα πιο πάνω και όπου υπάρχουν πειθαρχικές ή και ποινικές ευθύνες αυτές να αποδοθούν.

 

Λευκωσία, 21 Δεκεμβρίου 2017

You may also like