ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρώτιστη μέριμνα η ασφαλής μεταφορά των μαθητών στα σχολεία

Σχολικά Λεωφορεία

Στη σημερινή Επιτροπή Παιδείας τέθηκε αυτεπάγγελτα το θέμα της ασφάλειας των λεωφορείων που μεταφέρουν μαθητές.

Ως ΕΔΕΚ καλούμε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και κατ’ επέκταση την Κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο και την ασφαλή μεταφορά των μαθητών μας στα σχολεία με:

  • τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση πριν την παραχώρηση σχετικής άδειας
  • αιφνίδιους ελέγχους για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της καταλληλότητας των λεωφορείων
  • τα λεωφορεία για τη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία των ορεινών και ημιορεινών περιοχών πρέπει να επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των περιοχών (ολισθηροί, δρόμοι, δρόμοι με στροφές, χιόνια κτλ.) και να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιοχές αυτές.

Η ασφαλής μεταφορά των μαθητών στα σχολεία θα έπρεπε να αποτελεί πρώτιστη μέριμνα της πολιτείας. Η επιλογή των εταιρειών λεωφορείων θα πρέπει να στηρίζεται στην εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού κι όχι οποιουδήποτε άλλου.

Λευκωσία, 6 Σεπτεμβρίου 2017

You may also like