ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προτάσεις ΕΔΕΚ για ΜΕΔ

ΜΕΔ

Η χθεσινή συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών και τα όσα σημείωσε η Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας σε συνδυασμό με την έκθεση Moody’s επιβεβαιώνουν τους κινδύνους από το υψηλό ιδιωτικό χρέος και το μεγάλο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι κηλίδα στην κυπριακή οικονομία και είναι τροχοπέδη για την αναβάθμισή της από τους οίκους αξιολόγησης.

Με αφορμή τα πιο πάνω επαναφέρουμε τις προτάσεις της ΕΔΕΚ που εκτιμούμε ότι θα συμβάλουν θετικά στη μείωση των μη εξυπηρετούμενών δανείων:

  1. Στην περίπτωση που θα γίνει εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου να λογίζεται η αξία η οποία είχε συμφωνηθεί κατά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης μεταξύ της τράπεζας και του δανειολήπτη, με εκτίμηση μάλιστα που είχε γίνει από διορισμένο εκτιμητή εκ μέρους της τράπεζας.
  2. Να καθοριστεί ο επιμερισμός του υπολοίπου που εναπομένει μετά την εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου ισόποσα μεταξύ όλων των εγγυητών και στην περίπτωση όπου εγγυητής δεν βρίσκεται εν ζωή ή έχει πτωχεύσει, το μερίδιό του να μην μεταφέρεται στους άλλους εγγυητές, αλλά να απορροφάται από την τράπεζα.
  3. Να γίνει συμψηφισμός δανείων και αξιογράφων. Ο συμψηφισμός να καλύπτει: (α) δάνεια που έχουν οι κάτοχοι των αξιογράφων ή συγγενείς πρώτου βαθμού (β) δάνεια τα οποία έχουν εταιρείες στις οποίες οι κάτοχοι των αξιογράφων είναι οι κύριοι μέτοχοι και (γ) δάνεια των οποίων η αποπληρωμή εξαρτάται αποκλειστικά από τους τόκους και το κεφάλαιο των αξιογράφων

Πέρα από τα πιο πάνω, θέλουμε να τονίσουμε πως από τη στιγμή που οι τράπεζες ανακεφαλαιώθηκαν με τα χρήματα των καταθετών, επιβάλλεται και οι ίδιες να επιδείξουν ευελιξία και κοινωνική ευαισθησία απέναντι στους πολίτες.

 

Λευκωσία, 29 Νοεμβρίου 2017

You may also like