ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρόταση νόμου για γραπτή ενημέρωση ιδιοκτητών ακίνητης ιδιοκτησίας

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής τη Δευτέρα έχει συμπεριληφθεί και η πρόταση νόμου της ΕΔΕΚ που κατατέθηκε από τον βουλευτή του κόμματος Κωστή Ευσταθίου και η οποία αφορά στην:

  • υποχρεωτική γνωστοποίηση από τα Τμήματα Πολεοδομίας και Κτηματολογίου στον ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας, μέσω γραπτής ειδοποίησης, οποιασδήποτε απόφασης του Διευθυντή των πιο πάνω τμημάτων ή του Δικαστηρίου ή οποιαδήποτε άλλης αρχής που επηρεάζει ουσιωδώς την αξία της.

    Η πρόταση αυτή κατετέθη κατόπιν αιτήματος πολιτών που δήλωσαν ότι δεν έλαβαν γνώση των αποφάσεων που λήφθηκαν και επηρεάζουν την αξία της ακίνητης περιουσίας τους.

    Σκοπός της πρότασης είναι να αποφεύγονται δεσμεύεις περιουσίας, αλλαγές ζωνών και συντελεστών χωρίς να λαμβάνουν γνώση οι ιδιοκτήτες. Ένεκα του ότι δεν έχουν ακόμη πρόσβαση όλοι οι πολίτες στο διαδικτυακό τρόπο ενημέρωσης, προτείνεται όπως η ενημέρωση αυτή γίνεται με την αποστολή σχετικής γραπτής ειδοποίησης σε αυτούς.

    Αναμένεται από την Κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα να στηρίξουν τις σχετικές προτάσεις με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.

    Λευκωσία, 4 Σεπτεμβρίου 2017

You may also like