ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προφανής η αδυναμία αξιόπιστης απάντησης από τον ΔΗΣΥ

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

Είναι προφανής η αδυναμία αξιόπιστης απάντησης στα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί με την ανακοίνωση του ΔΗΣΥ.

Όσον αφορά το θέμα της χρηματοδότησης, αφού πετύχαμε τη χαμηλότερη, κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει γιατί δεν απορροφήσαμε το σύνολο του δανείου της Τρόικα για σκοπούς ενίσχυσης της ανάπτυξης και προσφύγαμε στην αγορά κυπριακών ομολόγων με πολύ ψηλότερο επιτόκιο;

Όσον αφορά την ανεργία θα ήταν σκόπιμο να ενημερωθεί ο λαός πόσες χιλιάδες νέοι μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους παρέμειναν ή μετακινήθηκαν στο εξωτερικό για σκοπούς εργασίας καθώς και τον αριθμό των Κυπρίων υποαπασχολούμενων.

Η ανάπτυξη του ΑΕΠ στην οποία αναφέρεται η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, είναι παραπλανητική αφού είναι σε σχέση με το 2013 και όχι με την ανάπτυξη των παλαιότερων χρόνων όπου ήταν πολύ μεγαλύτερη.

Ουσιαστικά η ανάπτυξη, όπως το τονίσαμε πολλές φορές, στηρίζεται σε ευκαιριακούς και όχι σταθερούς παράγοντες, όπως ο τουρισμός και η «πώληση» διαβατηρίων. Έχουμε ζητήσει κατ΄ επανάληψη από την κυβέρνηση και τον ΔΗΣΥ να μας δώσει στοιχεία για το ποιοι άλλοι παραγωγικοί τομείς της οικονομίας παρουσιάζουν ανάπτυξη. Ακόμα αναμένουμε.

Καλό θα ήταν να μας πει ο ΔΗΣΥ ποιος ευθύνεται από το ότι το 2008 το δημόσιο χρέος ήταν 48,5 % του ΑΕΠ και σήμερα είναι στο 107% του ΑΕΠ. Αγνοεί ο ΔΗΣΥ πως το δημόσιο χρέος αυξήθηκε και σε ποσοστό και σε απόλυτους αριθμούς;

Τουλάχιστον για τα θέματα της υγείας είναι καλύτερα η σημερινή κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ να σιωπά γιατί ο λαός βιώνει καθημερινά την εξαθλίωση και τον προσωπικό εξευτελισμό από τις συνθήκες λειτουργίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων και οι εργαζόμενοι σε αυτά (ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό) για τις άθλιες συνθήκες εργοδότησής τους.

Λευκωσία, 17 Σεπτεμβρίου 2017

You may also like