ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πριν από την οποιαδήποτε απόφαση για το μέλλον της CYTA Hellas είναι επιβεβλημένο να συσταθεί μια ανεξάρτητη επιτροπή διερεύνησης

CYTA HELLAS

Εδώ και καιρό ζητάμε τη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής η οποία Θα διερευνήσει τα θέματα που αφορούν την CYTA Hellas.

Πριν από την οποιαδήποτε απόφαση για το μέλλον της CYTA Hellas είναι επιβεβλημένο να συσταθεί μια ανεξάρτητη επιτροπή διερεύνησης των θεμάτων που αφορούν τη CYTA Hellas διότι υπάρχουν εύλογες υποψίες για διασπάθιση δημόσιου χρήματος και σκόπιμα λανθασμένες επιλογές για πιθανή εύνοια συγκεκριμένων ατόμων.

Ως εκ τούτου από την πλευρά της ΕΔΕΚ και στο παρελθόν ζητήσαμε να υπάρξει αυτή η έρευνα αλλά δεν προχώρησε.

Λευκωσία, 15 Σεπτεμβρίου 2017