Ο Συνεργατισμός να διατηρήσει το ανθρώπινο πρόσωπό του όπως επιβάλλει η ιστορία του

Τα κεντρικά γραφεία της κεντρικής Τράπεζας

Η πρόσφατη συνεργασία της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας με την Ισπανική Altamira ευχόμαστε να έχει θετικά αποτελέσματα στην άμεση μείωση των ΜΕΔ.

Την ίδια στιγμή θα θέλαμε να τονίσουμε πως μέσα από αυτή τη συνεργασία δεν θα πρέπει να χαθεί το ανθρώπινο πρόσωπο και η κοινωνική ευαισθησία του Συνεργατισμού, στοιχεία τα οποία επιβάλλονται τόσο από τους στόχους ίδρυσης των πρώτων Συνεργατικών Ιδρυμάτων του τόπου, όσο και από τις δυσμενείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης τις οποίες ένας μεγάλος αριθμός συμπατριωτών μας τις βιώνει ακόμα.

Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2017

You may also like