Ο ΠτΔ πράγματι τήρησε σε μεγάλο βαθμό τις δεσμεύσεις του, όχι όμως αυτές που έδωσε προς τον Κυπριακό λαό, αλλά αυτές που έδωσε προς τρίτους

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πράγματι τήρησε σε μεγάλο βαθμό τις δεσμεύσεις του, όχι όμως αυτές που έδωσε προς τον Κυπριακό λαό, προς τους κύπριους φορολογούμενους πολίτες, αλλά αυτές που έδωσε προς τρίτους:

Πιο συγκεκριμένα, σημειώνουμε ότι ο κ. Νίκος Αναστασιάδης τήρησε τη δέσμευσή του για:

  • το κούρεμα των καταθέσεων,
  • την παραχώρηση των υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα,
  • το μνημόνιο,
  • τα σκληρά φορολογικά μέτρα,
  • τη μείωση των μισθών και των συντάξεων
  • τη μετακίνηση κεφαλαίων στο εξωτερικό
  • την ιδιωτικοποίηση των ημικρατικών οργανισμών.

Και όλα αυτά είναι μόνο οι δεσμεύσεις που έδωσε σε τρίτους στο θέμα της οικονομίας. Υπάρχουν και άλλες δεσμεύσεις που έδωσε σε τρίτους στο κυπριακό όπως είναι η Πενταμερής για τις οποίες όμως θα επανέλθουμε σε άλλη ανακοίνωσή μας

Λευκωσία, 5 Σεπτεμβρίου 2017

You may also like