ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο ΠτΔ με τη στάση του επιβεβαιώνει πως δεν τον ενδιαφέρει η ενότητα των πολιτικών δυνάμεων

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δηλώσει ότι θα προχωρήσει και θα καταθέσει γραπτώς στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τις θέσεις μας.

Εκτιμούμε πως αυτό θα έπρεπε να το είχε συζητήσει και με το Εθνικό Συμβούλιο. Αντί αυτού προτίμησε να αναλάβει προσωπικά την ευθύνη χωρίς να ενημερώσει το Εθνικό Συμβούλιο.

Αυτό αποτελεί ένα πολιτικό ολίσθημα του Προέδρου της Δημοκρατίας ο οποίος ουσιαστικά με τη στάση του αυτή επιβεβαιώνει πως πέρα από την υποβάθμιση του Εθνικού Συμβουλίου δεν τον ενδιαφέρει η ενότητα των πολιτικών δυνάμεων αλλά ούτε και τον ενδιαφέρει να ακούσει απόψεις που ενδεχομένως θα βελτιώσουν τις θέσεις του και θα ενισχύσουν τα διαπραγματευτικά επιχειρήματα τα οποία θα καταθέσει.

Λευκωσία, 16 Σεπτεμβρίου 2017

You may also like