ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο ΠτΔ με τη στάση και τη συμπεριφορά του υπονομεύει τόσο τον θεσμό όσο και τον πραγματικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει το ΕΣ

ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ

Δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε για να καθορίσουμε την αξία του άτυπου εγγράφου Γκουτέρες που κατατέθηκε κατά το τελευταίο δείπνο της 6ης προς 7ης Ιουλίου, από τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενό του. Οι όποιες πληροφορίες έχουμε για αυτό προέρχονται από δημοσιογραφικές πηγές.

Η όλη όμως εξέλιξη επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά ότι η ενημέρωση των μελών του Εθνικού Συμβουλίου είναι επιλεκτική και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τη στάση και τη συμπεριφορά του υπονομεύει τόσο τον θεσμό όσο και τον πραγματικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει το Εθνικό Συμβούλιο.

Λευκωσία, 20 Σεπτεμβρίου 2017

You may also like