Η ξαφνική έγνοια της κυβέρνησης για τους πρόσφυγες και η αποσπασματική αντιγραφή των προτάσεων του Ν. Παπαδόπουλου αποδεικνύει την ανειλικρίνεια και την έλλειψη ολοκληρωμένης πολιτικής

Στις 15 Νοεμβρίου 2017 ο Νικόλας Παπαδόπουλος και οι Δυνάμεις της Αλλαγής κατέθεσαν ολοκληρωμένη πρόταση για στήριξη του Προσφυγικού κόσμου. Ειδικότερα η πρόταση, ανάμεσα σε άλλα περιλαμβάνει τη δημιουργία Ταμείου Στήριξης Ιδιοκτητών Κατεχόμενων Περιουσιών με τη δυνατότητα ετήσιας στήριξης, ως μέρος της οφειλόμενης αποζημίωσης για την απώλεια χρήσης, κάρπωσης ή εκμετάλλευσης της γης τους.

Η πρόταση αυτή κατατέθηκε το 1978, για πρώτη φορά, από την ΕΔΕΚ και επανακατατέθηκε εκ νέου και πρόσφατα. Η πρόταση αποσκοπεί στη στήριξη των ιδιοκτητών της κατεχόμενης γης μας, ούτως ώστε, αντί της προσφυγής στην παράνομη Επιτροπή Περιουσίων των κατεχομένων ή της εκποίησης της ακίνητης τους περιουσίας, να προσφεύγουν στο «Ταμείο Στήριξης», το οποίο και θα τους στηρίζει οικονομικά ως μέρος της οφειλόμενης αποζημιώσεως για την απώλεια χρήσης, κάρπωσης ή εκμετάλλευσης της γης τους.

Χθες, 27 Νοεμβρίου ο ΥΠΕΣ δήλωσε στη βουλή την παραχώρηση ετήσιας αποζημίωσης για απώλεια χρήσης για τις κατεχόμενες περιουσίες τους. Πρόκειται για μια αόριστη δήλωση χωρίς περιεχόμενο και ουσία, όπως φυσικά μας έχει συνηθίσει η κυβέρνηση.

Η ξαφνική έγνοια της κυβέρνησης για τους πρόσφυγες μερικές μόνο βδομάδες πριν από τις εκλογές και η επαναλαμβανόμενη αποσπασματική αντιγραφή των προτάσεων του Νικόλα Παπαδόπουλου αποδεικνύει την ανειλικρίνεια, το εφάπαξ ενδιαφέρον αλλά και την έλλειψη ολοκληρωμένης πολιτικής της κυβέρνησης.

 

Λευκωσία, 28 Νοεμβρίου 2017

You may also like

EASTMED1400

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος

ΕΔΕΚ ΓΡΟΘΙΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ