ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η συμπεριφορά της κυβέρνησης στο Κυπριακό καταστρατηγεί την αρχή για συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΕΙΝΤΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΚΚΙΝΤΖΙ

Τα όσα έχει προτείνει ο κ. Αναστασιάδης και τα οποία παρουσιάζονται στο έγγραφο της 9ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τον διορισμό αξιωματούχων του κράτους από τον κ. Αναστασιάδη και τον κ. Ακιντζί, επιβεβαιώνουν την αναβάθμιση του κ. Ακιντζί σε συμπρόεδρο.

Eπιβεβαιώνουν ακόμη πως η μέχρι σήμερα συμπεριφορά της κυβέρνησης στο Κυπριακό καταστρατηγούσε την αρχή για συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας αφού οι προτάσεις και οι υποχωρήσεις της οδηγούν στην εκ παρθενογενέσεως ίδρυση ενός καινούργιου συνεταιριστικού κράτους με δύο συμπροέδρους.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 26 Οκτωβρίου 2017

You may also like

ΑΚΙΝΤΖΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Ντεβλέτ Μπαχτσελί

ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ