ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η προτροπή του Τούρκου Προέδρου για πολιτική ισότητα των συνιστώντων κρατιδίων οδηγεί στη διαμόρφωση ενός συνομοσπονδιακού πολιτειακού μορφώματος

Στην ουσία η προτροπή του Τούρκου Προέδρου για πολιτική ισότητα των συνιστώντων κρατιδίων στο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, κάτι που δυστυχώς έχει αποδεχτεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και όσοι υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη μορφή λύσης, οδηγεί ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός συνομοσπονδιακού πολιτειακού μορφώματος το οποίο θα αποβαίνει σε βάρος της ισότητας των πολιτών στην κατοχύρωση και στην άσκηση των πολιτικών και των ανθρωπίνων τους δικαιωμάτων.

Γι’ αυτό, δυστυχώς, και στο πλαίσιο των προνοιών που μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί στη διαδικασία των συνομιλιών δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι κατατάσσονται σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες με διαφορετικά δικαιώματα η κάθε μια.

Η συγκεκριμένη εμμονή της Τουρκίας σε αυτή τη βασική πτυχή για την επίλυση του Κυπριακού δεν είναι τυχαία. Εξυπηρετεί ουσιαστικά τους μακροπρόθεσμους στόχους της Τουρκίας όπου αρχικά μέσα από:

  • τον γεωγραφικό διαχωρισμό του λαού στη βάση της εθνοτικής προέλευσης,
  • της αναβαθμισμένης συμμετοχής στα θεσμικά όργανα του κράτους,
  • στο δικαίωμα του βέτο και
  • της εκ περιτροπής προεδρίας,

να μπορέσει να νομιμοποιήσει αρχικά τα δεδομένα της κατοχής και στη συνέχεια να δημιουργήσει τις συνθήκες για την ολοκλήρωση των επεκτατικών της στόχων με πλήρη προσάρτηση ολόκληρης της Κύπρου στην Τουρκική επικράτεια.

Είναι για αυτόν ακριβώς τον λόγο που απαιτείται όσο ποτέ άλλοτε η αλλαγή τακτικής. Στο πλαίσιο ενός νέου προσανατολισμού οι όποιες συζητήσεις για το κυπριακό να έχουν ως επίκεντρο την πραγματική πτυχή του προβλήματος ως θέματος εισβολής, συνεχιζόμενης κατοχής και εθνοκάθαρσης και όχι ως διαδικασία επίλυσης διακοινοτικών διαφορών.

Λευκωσία, 10 Δεκεμβρίου 2017

You may also like

ΕΔΑΔ

ΥΠΕΞ, Υπουργός Εξωτερικών, Κασουλίδης

ΕΝΙ ΚΟΓΚΑΣ