ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση

Οικονομία

Παρά τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης (δεν αμφισβητούμε πως σε κάποιους τομείς υπάρχει) η ουσία παραμένει και οι αριθμοί είναι αμείλικτοι όσο και αν η κυβέρνηση προσπαθεί επιλεκτικά να αξιοποιήσει κάποιους αριθμούς.

Με δεδομένο πως:

 • το 27,7% του πληθυσμού βρίσκεται κάτω ή κοντά στο όριο της φτώχιας,
 • στο ποσοστό των ανέργων (γύρω στο 10%) δεν συμπεριλαμβάνονται οι:
  _  υποαπασχολούμενοι,
  _  οι 27 και πλέον χιλιάδες συμπατριώτες μας κατά το πλείστο νέοι επιστήμονες, οι οποίοι είτε παρέμειναν στο εξωτερικό μετά τις σπουδές τους είτε μετανάστευσαν για σκοπούς εργασίας,
  _ όσοι αφυπηρέτησαν πρόωρα από τον τραπεζικό ή τον ιδιωτικό τομέα και τους Ημικρατικούς Οργανισμούς και δεν είναι σε ηλικία συνταξιοδότησης,
 • ο πλούτος κατανέμεται σε ποσοστό μικρότερο του 10% του πληθυσμού,
  μπορεί κάποιοι αριθμοί να ευημερούν όμως στην ουσία η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση.

 

You may also like