ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η οικονομία επιβάλλεται να στηριχθεί σε ποιοτικούς παράγοντες που θα επιφέρουν σταθερή και ανοδική ανάπτυξη

Κυπριακή Οικονομία

Είναι γεγονός πως η κυπριακή οικονομία παρουσιάζει μικρή ανάκαμψη η οποία όμως είναι αποτέλεσμα μη σταθερών παραγόντων, όπως είναι η τουριστική κίνηση και η «πώληση» διαβατηρίων. Τομείς δηλαδή που επηρεάζονται σημαντικά από εξωγενείς παράγοντες που είναι ασταθείς και δεν μπορούν να προσφέρουν μακροοικονομική σταθερότητα.

Ως εκ τούτου αυτό που θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα μακροπρόθεσμο προγραμματισμό οικονομικής ανάπτυξης, στηριζόμενοι  κυρίως σε ποιοτικούς παράγοντες και αξιοποιώντας το υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει η Κύπρος.

Την ίδια στιγμή οφείλουμε να συμβάλουμε και στη βελτίωση των μισθών κυρίως του ιδιωτικού τομέα, στην αύξηση του κατώτατου μισθού και στη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων που παραβιάζονται κατά κόρων.

Λευκωσία, 16 Αυγούστου 2017

 

You may also like