ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Οι ηγεσίες ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ και οι υποψήφιοί τους παραβιάζουν τις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου

Στις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου του 2009 αναφέρεται ότι:

  1. Η λύση πρέπει να επιτυγχάνει την ενότητα του χώρου, του λαού, των θεσμών και της οικονομίας.

    Πώς επιτυγχάνεται αυτό με τα όσα έχουν αποδεχθεί για γεωγραφικό διαχωρισμό, εγγυημένες πλειοψηφίες πληθυσμού και ιδιοκτησίας;

  2. Η λύση πρέπει να συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο, τις Ευρωπαϊκές Αρχές και Αξίες, το Κοινοτικό Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

Αυτό πώς συνάδει με ότι έχουν αποδεχθεί οι κάτοικοι της Κύπρου να κατατάσσονται σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες με διαφορετικά πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα;

3. Η λύση πρέπει προνοεί την αποχώρηση των Τουρκικών στρατευμάτων και εποίκων.

Πως το επιτυγχάνουν αυτό από τη στιγμή που αποδέχονται παραμονή τουρκικών στρατευμάτων μετά τη λύση σε χρονοδιάγραμμα και σε αριθμό που θα αποφασιστεί, αλλά και τη νομιμοποίηση αριθμού εποίκων μεγαλύτερου από τον αριθμό των Τουρκοκυπρίων;

4. Πριν από τη λύση να διενεργηθεί απογραφή πληθυσμού από αξιόπιστο διεθνή οργανισμό.

Γιατί αρνούνται να καταθέσουν αίτημα για απογραφή πληθυσμού;

5. Να εξασφαλιστεί ο σεβασμός και η αποκατάσταση των τεσσάρων βασικών ελευθεριών και ο αποκλεισμός των μόνιμων παρεκκλίσεων από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

Με τα όσα έχουν συμφωνήσει διασφαλίζεται αυτή η αρχή;

Είναι λοιπόν προφανές πως οι πιο πάνω ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου του 2009 παραβιάζονται από τις ηγεσίες ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ και από τους υποψηφίους που υποστηρίζουν.

Λευκωσία, 18 Νοεμβρίου 2017

You may also like