ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η γνωμάτευση του Γ. Εισαγγελέα για τον Συνεργατισμό επιβεβαιώνει την προχειρότητα με την οποία η κυβέρνηση προσεγγίζει τα ζητήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα

ΣΠΕ-ΓΕΝΙΚΟΣ-ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

Η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα για τον Συνεργατισμό επιβεβαιώνει την προχειρότητα με την οποία η κυβέρνηση προσεγγίζει τα σοβαρά ζητήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Δυστυχώς τα λάθη του παρελθόντος δεν συνέτισαν την κυβέρνηση η οποία συνεχίζει να ακολουθεί την ίδια επικίνδυνη πολιτική.

Η όλη ενέργεια της κυβέρνησης, πέρα του ότι βρισκόταν εκτός θεσμικού πλαισίου, ήταν συνειδητή προσπάθεια παράκαμψης διαδικασιών με στόχο την ιδιωτικοποίηση του Συνεργατισμού και την παραχώρησή του στον ιδιωτικό τομέα με κίνδυνο ο Συνεργατισμός να καταστεί μια δεύτερη μορφή περίπτωσης Λαϊκής Τράπεζας.

Η κυβέρνηση, όπως πολλές φορές τονίσαμε, θα μπορούσε τα χρήματα που διατέθηκαν για την εξαγορά του Συνεργατισμού, να τα αξιοποιήσει:

  • είτε για την αγορά ενυπόθηκων μη εξυπηρετούμενων δανείων 1ης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης. Με αυτό τον τρόπο θα είχαν βοηθηθεί δέκα περίπου χιλιάδες οικογένειες από τον κίνδυνο εκποίησης και απώλειας περιουσίας τους.
  • είτε να διατεθούν λιγότερα ποσά και να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος των δύο μεγαλύτερων τραπεζών (Ελληνικής και Κύπρου) οι οποίες σκόπιμα αφέθησαν από την κυβέρνηση να περάσει ο έλεγχός τους στα χέρια ξένων κεφαλαίων.

 

Λευκωσία, 24 Αυγούστου 2017

You may also like