ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η δημοσιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των κρατικών αξιωματούχων στην ουσία αποτελεί εμπαιγμό της νοημοσύνης του λαού

ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η δημοσιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των κρατικών αξιωματούχων στην ουσία αποτελεί εμπαιγμό της νοημοσύνης του λαού.

Το «Πόθεν Έσχες» δεν μπορεί να είναι επιλεκτικό ούτε και να περιλαμβάνει μόνο ορισμένους κρατικούς αξιωματούχους. Πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους κρατικούς αξιωματούχους αλλά και όλα τα μέλη των οικογενειών τους με τα οποία έχουν 1ου βαθμού συγγένεια (δηλαδή γονείς, πεθερικά, ενήλικα και ανήλικα τέκνα).

Η ΕΔΕΚ έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί με σαφήνεια επ’ αυτού ήδη από τον Οκτώβρη του 2014.

Ειδικότερα, η πρόταση της ΕΔΕΚ περιλάμβανε στο σχετικό κατάλογο:
· Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων:
· Διευθυντές Τμημάτων, Κτηματολογίου, Πολεοδομίας, ΤΕΠ, ΦΠΑ
· Μέλη των Επιτροπών Προσφορών και Αλλαγών
· Διευθυντές και ανώτερα στελέχη ΗΜΟ
· Προϊσταμένους ανεξάρτητων υπηρεσιών
· Λειτουργούς οι οποίοι είχαν την ευθύνη συναλλαγής με το κοινό

Η πρόταση της ΕΔΕΚ τόνιζε πως για να είναι η έρευνα αξιόπιστη πρέπει:
1. να είναι διαφανής,
2. η εμπλοκή της Βουλής να είναι ουσιαστική,
3. η ομάδα έρευνας να μην αποτελείται μόνο από δημόσιους λειτουργούς αλλά να ενισχυθεί και από ορκωτούς ελεγκτές/λογιστές,
4. ο σχετικός κατάλογος των προσώπων που θα περιλαμβάνει η έρευνα να ετοιμασθεί σε σύντομο διάστημα και σε αυτό να περιλαμβάνονται και οι συγγενείς α΄ βαθμού,
5. να προστατευθούν πολίτες για να δώσουν στοιχεία για έμμεσους εκβιασμούς που έτυχαν και «δώρα» που έχουν προσφέρει για τύχουν ευνοϊκής εξυπηρέτησης,
6. να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα και προστασία σε δημόσιους λειτουργούς για να αποκαλύψουν στοιχεία που γνωρίζουν,
7. οι αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε κατάσχεση των φορολογικών φακέλων των ατόμων που βρίσκονται στον κατάλογο για να αποτραπεί η αφαίρεση ή η καταστροφή στοιχείων, και τέλος
8. η έρευνα να επεκταθεί για εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων και στο εξωτερικό.

Λευκωσία, 5 Σεπτεμβρίου 2017

 

You may also like