ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για την ανάπτυξη στο Πέρα Πέδι

Λήψη από την πρόσωψη του Προεδρικού Μεγάρου

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και την δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ανάπτυξη στο Πέρα Πέδι, είναι φανερό πλέον ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσπαθεί για ακόμα μια φορά να παραπλανήσει την Κυπριακή Κοινωνία. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι συνιδιοκτήτης και συμμέτοχος στην ανάπτυξη στο Πέρα Πέδι.

Κατανοούμε πλήρως την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί των διάφορων κυβερνητικών τμημάτων που καλούνται να εξετάσουν την αίτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας και των συνιδιοκτητών του και ζητούμε μέσα στο πλαίσιο της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης όπως διοριστούν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες από το ΕΤΕΚ και την ελεγκτική υπηρεσία για έλεγχο και παρακολούθηση της όλης διαδικασίας και αν είναι εντός πλαισίου της χωροταξίας και πολεοδομίας νόμου.

Λευκωσία, 1 Νοεμβρίου 2017

You may also like