ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για συνάντηση με Εκπαιδευτικές Οργανώσεις

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Οι εκπρόσωποι των Οργανώσεων ευχαρίστησαν τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ για την εποικοδομητική συνάντηση.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μ. Σιζόπουλος, δήλωσε πως η συνεργασία της ΕΔΕΚ και ειδικότερα της Θεματικής Παιδείας της ΕΔΕΚ με τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις είναι στενή αφού υπάρχει συχνός συντονισμός και συναντίληψη των δύο για να επιλυθούν πολλά από τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης. Δήλωσε ακόμη πως η σημερινή συνάντηση κινήθηκε γύρω από τρεις άξονες:

  1. Πώς μπορούν από κοινού η ΕΔΕΚ και οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις να συμβάλουν στη σωστή εφαρμογή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισής και του Νέου Συστήματος Διορισμών, ώστε να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του και να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της εκπαίδευσης μέσα από πρακτικές λύσεις.
  2. Να εξασφαλιστεί η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στη δημόσια εκπαίδευση διότι παρατηρείται μία προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου της για εξυπηρέτηση, είτε ηθελημένα είτε μη, άλλων παραγόντων
  3. Αρκετά από τα συνδικαλιστικά αιτήματα των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων η ΕΔΕΚ τα αντιμετωπίζει θετικά. Σε ότι αφορά τα δικαιολογημένα οικονομικά αιτήματα των Οργανώσεων, παρόλο που η ΕΔΕΚ τα αντιμετωπίζει θετικά, εντούτοις δεν μπορεί να τα επιλύσει διότι είναι ζητήματα τα οποία η κυβέρνηση και το ΥΠΟΙΚ πρέπει να δουν.

Λευκωσία, 16 Νοεμβρίου 2017

You may also like