ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για ψήφιση Πρότασης Νόμου που τροποποιεί τον Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμο

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΕΔΕΚ

Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση τη σημερινή ομόφωνη ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής σε Νόμο της Πρότασης Νόμου του Βουλευτή Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους της ΕΔΕΚ που τροποποιεί τον Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμο.

Σύμφωνα με την πρόταση Νόμου που ψηφίστηκε σε νόμο προνοείται ότι «οποιαδήποτε απόφαση του Διευθυντή του κτηματολογίου ή/και ειδοποίηση ή κοινοποίηση η οποία δίδεται, διενεργείται, αποστέλλεται ή αναρτάται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή Aρχή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και οποιοδήποτε διάταγμα ή απόφαση Δικαστηρίου αναφορικά με οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την αξία οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας, γνωστοποιούνται στον ιδιοκτήτη αυτής με την αποστολή σχετικής γραπτής ειδοποίησης».

Εν ολίγοις, με την Πρόταση αυτή προβλέπεται ότι ο πολίτης πλέον θα λαμβάνει γραπτή ειδοποίηση σε περίπτωση που το Κτηματολόγιο λάβει απόφαση που επιφέρει αλλαγές στα χαρακτηριστικά της ακίνητης ιδιοκτησίας του, αλλαγές που επηρεάζουν δυσμενώς ή ουσιωδώς την αξία της. Αυτή η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, αφού η ενημέρωση από το καφενείο του χωριού ή την ιστοσελίδα του κτηματολογίου δεν ήταν εφικτή για πολλούς πολίτες, με αποτέλεσμα να μη λαμβάνουν έγκαιρη ενημέρωση και να μη μπορούν να υποβάλουν έγκαιρα ένσταση.

You may also like