ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για Μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον Συνεργατισμό

ΜΕΔ

Η μικρή μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) στο Συνεργατισμό είναι η κατάληξη μιας σειράς λαθών τα οποία προηγήθηκαν. Όπως για παράδειγμα:

  1. Το ότι η κυβέρνηση δεν αποδέχθηκε την πρόταση της ΕΔΕΚ που καθόριζε η οικονομική ενίσχυση του Συνεργατισμού να γινόταν με την μορφή αγοράς ΜΕΔ πρώτης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης. Με αυτό θα μπορούσε ταυτόχρονα να ενισχυθεί η ρευστότητα του Συνεργατισμού και η προστασία αρκετών χιλιάδων συμπολιτών μας από τις εκποιήσεις.
  2. Κακώς ψηφίστηκε η πώληση ΜΕΔ σε ξένα επενδυτικά ταμεία.
  3. Δεν έγινε αποδεκτή η υιοθέτηση πρόνοιας που να καθόριζε πως μπορεί να εξαιρείται εκείνο το δάνειο στο οποίο συγγενής πρώτου βαθμού του πρωτοφειλέτη που συμμετέχει στο πακέτο του δανείου ενδιαφέρονταν να το αγοράσει στην τιμή που καθοριζόταν στο πακέτο.

Λευκωσία, 24 Νοεμβρίου 2017

You may also like