ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για δημιουργία «Ταμείου Στήριξης»

Έμβλημα ΕΔΕΚ

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση, που αποσκοπεί στη στήριξη των ιδιοκτητών της κατεχόμενης γης μας, ούτως ώστε, αντί της προσφυγής στην παράνομη Επιτροπή Περιουσίων των κατεχομένων ή της εκποίησης της ακίνητης τους περιουσίας, να προσφεύγουν στο «Ταμείο Στήριξης», το οποίο και θα τους στηρίζει οικονομικά ως μέρος της οφειλόμενης αποζημιώσεως για την απώλεια χρήσης, κάρπωσης ή εκμετάλλευσης της γης τους. Το ποσοστό που θα επιβάλλεται επί της αξίας οποιασδήποτε συναλλαγής ή μεταβίβασης ή πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας στις ελεύθερες περιοχές στην Κύπρο ως «Εισφορά Στήριξης», είναι μικρό μόνο μέρος της υπεραξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, λόγω του περιορισμού της προσφοράς ακίνητης ιδιοκτησίας προς πώληση και εκμετάλλευση, συνεπεία της Τουρκικής Εισβολής.

Καλούμε την Κυβέρνηση, αν πραγματικά ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση του προσφυγικού κόσμου, καθώς και τα υπόλοιπα κόμματα, να στηρίξουν την τροπολογία, συμβάλλοντας στην επίλυση ενός προβλήματος που εμμένει ως αρνητικό απότοκο της κατοχής.

Η συγκεκριμένη πρόταση για δημιουργία του Ταμείου Στήριξης προς ενίσχυση των ιδιοκτητών περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές έγινε για πρώτη φορά το 1978 από τον τότε βουλευτή της ΕΔΕΚ Δώρο Θεοδώρου, πρόταση η οποία ουσιαστικά ποτέ δεν συζητήθηκε. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης εάν γινόταν από τότε, εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την προσφυγή στην παράνομη “Επιτροπή περιουσιών”.

Λευκωσία, 5 Σεπτεμβρίου 2017

You may also like