ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για ακόμα μια φορά το Υπουργείο Υγείας επέλεξε τον εντυπωσιασμό και όχι την ουσία

ΓΕΣΥ

Για ακόμα μια φορά το Υπουργείο Υγείας επέλεξε τον εντυπωσιασμό και όχι την ουσία. Όσον αφορά την ανακοίνωση της σύνθεσης της επιτροπής για την αυτονόμηση των νοσοκομείων έχουμε να παρατηρήσουμε το εξής:

Η επιτροπή θα κριθεί από το έργο που θα παράξει και από το αποτέλεσμα που θα έχει.

Όμως έχουμε να διαπιστώσουμε πως απουσιάζουν από τα μέλη της επιτροπής άτομα που να είναι βαθιοί γνώστες της κυπριακής πραγματικότητας και αυτό το στοιχεία σε συνάρτηση με εμπειρίες από το παρελθόν μας προκαλεί προβληματισμό.

Επί τοις ουσίας η αυτονόμηση των νοσοκομείων για να είναι αποτελεσματική πρέπει να στηριχθεί όχι μόνο στη διοικητική πτυχή αλλά και στην επιστημονική και στην οικονομική. Και αυτό για να μπορεί να καλύψει με επιστημονική επάρκεια το σύνολο της επικράτειας ώστε να γίνει ο δημόσιος τομέας ανταγωνιστικός ως προς τον ιδιωτικό τομέα και ταυτόχρονα να έχει οικονομική αυτοδυναμία χωρίς να χρειάζεται οικονομική στήριξη από το κράτος.

Όπως πολλές φορές τονίσαμε, για να επιτευχθεί αυτό  απαιτείται υλοποίηση 2 βασικών προϋποθέσεων:

  1. Η επιστημονική κάλυψη ολόκληρης της επικράτειας με τον αναγκαίο αριθμό κλινικών κατά ειδικότητα και η κάλυψη σε ανάγκες σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού
  2. Η αναδιοργάνωση των υφιστάμενων δημόσιων νοσοκομείων.

Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε  καμία μελέτη με τις βασικές πτυχές αυτονόμησης και σωστής  εφαρμογής του ΓεΣΥ, τη στιγμή μάλιστα που το Υπουργείο Υγείας διατείνεται ότι ο δημόσιος τομέας θα πρέπει  να αποτελέσει την ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ.

Μία απλή διοικητική αυτονόμηση των νοσοκομείων θα τα καταστήσει αδύναμα όσον αφορά τον ανταγωνισμό, ευάλωτα όσον αφορά την επιστημονική τους επάρκεια και συνεπώς θα είναι προβληματική η  οικονομική τους βιωσιμότητα με ότι αυτό συνεπάγεται.

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε εποικοδομητικές και ρεαλιστικές προτάσεις για να συμβάλουμε στη σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ προς όφελος κυρίως των πολιτών που κατά κύριο λόγο προέρχονται από τις  χαμηλότερες οικονομικές  και κοινωνικές τάξεις του λαού μας, ώστε να απολαμβάνουν υψηλού  επιπέδου περίθαλψη από τη στιγμή που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να την αποκαταστήσουν με άλλους τρόπους.

 

Λευκωσία, 20 Δεκεμβρίου 2017

You may also like