ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Eπιστολή της Γυναικείας Σοσιαλιστικής Κίνησης προς τον Υπουργό Άμυνας

ΡΟΥΛΛΑ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ

Κύριο
Χριστόφορο Φωκαΐδη
Υπουργό Άμυνας

Κύριε Υπουργέ,

Είναι με μεγάλη έκπληξη που πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο Άμυνας ζητά από τις 4.000 χιλιάδες υποψήφιους Συμβασιούχους Οπλίτες να παρουσιαστούν για το δεύτερο στάδιο των εξετάσεων προσκομίζοντας, οι μεν άντρες ακτινογραφία θώρακος, οι δε γυναίκες επιπρόσθετα πιστοποιητικό από γυναικολόγο!

Ειλικρινά γιατί πρέπει να υποστούν 4·000 νέοι άνθρωποι σωματική και οικονομική ταλαιπωρία αφού στόχος σας είναι η πρόσληψη μόνο 500 οπλιτών. Η οικονομική κρίση ταλανίζει ιδιαίτερα αυτούς τους νέους ανθρώπους και η οικονομική επιβάρυνση μεγάλη. Σε όλες τις υπηρεσίες όπως πολύ καλά γνωρίζετε γίνεται πρώτα η πρόσληψη και για να ολοκληρωθεί με την υπογραφή του συμβολαίου προσκομίζονται και τα ιατρικά πιστοποιητικά.

Κύριε Υπουργέ,

Δεν είναι αργά να αναθεωρήσετε την απόφαση σας, η οποία δημιουργεί προβλήματα σε πολλές οικογένειες. Όσο για το πιστοποιητικό από γυναικολόγο για τις κοπέλες θεωρούμε πραγματικά ακατανόητη και προσβλητική αυτή την απόφαση σας. Το ίδιο ισχύει και για τα δυο μόρια περισσότερα που δίνονται στους άντρες υποψήφιους.

Θα ήταν πραγματικά προτιμότερο με την ειλικρίνεια που σας διακατέχει να τολμούσατε να προχωρήσετε σε αποκλεισμό των γυναικών παρά να προσπαθούμε να τις αποκλείσουμε με διαφορετικό τρόπο.

Σας ευχαριστώ

Ρούλλα Μαυρονικόλα
Πρόεδρος Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης
Πρώην Βουλευτής ΕΔΕΚ

ΚΟΙΝ. Επίτροπο Ισότητας