ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δήλωση Βουλευτή ΕΔΕΚ, Κωστή Ευσταθίου, για σοβαρά θέματα που δεν προωθούνται για συζήτηση στην Επιτροπή Παιδείας

Κωστής Ευσταθίου

Παρατηρώ με λύπη μου ότι πολύ σοβαρά θέματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν προωθηθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Παιδείας παραμένουν ανενεργά και χωρίς προώθηση. Πρόκειται για πολύ σοβαρά ζητήματα επείγουσας φύσης όπως είναι το αίτημα για άμεση ρύθμιση του ζητήματος των εκτάκτων και αντικαταστατών, που καταταλαιπωρεί χιλιάδες οικογένειες και στα οποία θα έπρεπε να είχαν δοθεί λύσεις. Αναφέρομαι, επίσης, στα θέματα τα οποία ενέγραψα ως αυταπάγγελτα και είναι τα εξής: « Η ανάγκη για καταρτισμό πίνακα προδιαγραφών όχι μόνο για κάθε εξεταστικό δοκίμιο των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, αλλά και για κάθε εξεταστικό δοκίμιο των Παγκύπριων Εξετάσεων Απόλυσης τετραμήνων Γ΄Λυκείου και Τεχνικών Σχολών» , «Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη συνεχή μείωση αριθμού των μαθητών του Γυμνασίου και Λυκείου Σολέας και ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για απάμβλυνση του φαινομένου, ώστε τα δύο αυτά σχολεία να μην οδηγηθούν σε κλείσιμο. Προτείνεται η διερεύνηση του ενδεχομένου να επιτρέπεται διά νόμου και κατ’ έξαίρεση η απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου και λειτουργία τμημάτων-τάξεων ανεξαρτήτως του αριθμού των μαθητών στα Γυμνάσια και Λύκεια Αγρού, Σολέας, Λεμύθου, Ομόδους, Κάτω Πύργου Τηλλυρίας».

Σημειώνεται πως για το τελευταίο ζήτημα πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση μεταξύ της Αναπλ. Προέδρου της ΕΔΕΚ, Μ. Βασιλειάσου, με τον Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης και Εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας.

Τα πιο πάνω ζητήματα από τη φύση τους χρήζουν άμεσης ενέργειας. Το πρόβλημα καθίσταται ακόμα σοβαρότερο αν αναλογιστούμε την ταχύτητα με την οποία προωθήθηκε ο «Νόμος Ακκιντζί» από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας.

Λευκωσία, 8 Νοεμβρίου 2017

You may also like