ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΔΕΚ Μ. ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος

Ορθή η επιμονή της Επιτροπής Άμυνας να εγκρίνει πρώτα τους κανονισμούς των ΕΠΥ και να συζητήσει αφού προηγουμένως μελετήσει διεξοδικά τους κανονισμούς λόγω των σοβαρών λαθών που υπήρχαν

Παρά το στενό χρονοδιάγραμμα που μας έχει δοθεί, η Επιτροπή Άμυνας έχει διεξέλθει και έχει ολοκληρώσει τη μελέτη για το Νομοσχέδιο των 52 γυναικών εθελοντριών Υπαξιωματικών, των Κανονισμών που αφορούν  τους ΕΠΥ και των Κανονισμών για τις κρίσεις και προαγωγές των Υπαξιωματικών.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η αρχική θέση της Επιτροπής, ότι δηλαδή θα έπρεπε πρώτα να  κριθούν οι κανονισμοί των Υπαξιωματικών και μετά των ΕΠΥ και των  υπολοίπων, στην πορεία της διαδικασίας αποδείχθηκε ότι ήταν ορθή δεδομένης της εμπλοκής που υπήρχε στις διατάξεις των δύο Κανονισμών. Εάν η επιτροπή διέπραττε το λάθος να ακούσει τις εισηγήσεις του Υπουργείου και να εγκρίνει πρώτα τους κανονισμούς των ΕΠΥ και να τους παραπέμψει στην Ολομέλεια για έγκριση, σήμερα θα υπήρχε μια τεράστια βραχυκύκλωση που θα δημιουργούσε τεράστια  προβλήματα.

Επίσης η επιμονή της Επιτροπής να συζητήσει αφού προηγουμένως μελετήσει διεξοδικά τους κανονισμούς, αποδείχθηκε επίσης ότι ήταν η ορθή και η ενδεδειγμένη διαδικασία καταρρίπτοντας ουσιαστικά τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν, κυρίως από την πλευρά του Συνδέσμου των Υπαξιωματικών, ότι θα έπρεπε  ουσιαστικά η επιτροπή με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς μελέτη να εγκρίνει τους συγκεκριμένους κανονισμούς και να τους παραπέμψει για ψήφιση στην Ολομέλεια.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διαπιστώσαμε να υπάρχουν σοβαρά λάθη τα οποία έτυχαν  διόρθωσης. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στο χρονικό περιθώριο που υπήρχε καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια από όλα τα μέλη της Επιτροπής για να διορθωθούν λάθη και παραλήψεις που περιλαμβάνονταν  μέσα στους Κανονισμούς.

Θέλουμε να απολογηθούμε προς τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς εάν και κατά πόσο, παρά την προσπάθειά μας έχουν παραμείνει  κάποια λάθη τα οποία μπορεί να προκαλέσουν είτε και αδικία σε κάποιους είτε εύνοια σε κάποιους άλλους.

Όμως τα χρονικά περιθώρια τα οποία υπήρχαν  ήταν τέτοια που δεν μας επέτρεπαν να προχωρήσουμε κατά τρόπο συντεταγμένο και συγκροτημένο για να περιορίσουμε ενδεχομένως εντελώς τέτοιού είδους διατάξεις που θα προκαλούν είτε αδικίες είτε εύνοια.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι με την έγκριση των συγκεκριμένων κανονισμών θα προχωρήσει η διαδικασία ανέλιξης των στελεχών της Εθνικής Φρουράς και ευχόμαστε ότι το Υπουργείο την ίδια στιγμή θα  βρίσκεται σε επαγρύπνηση και εκεί και όπου ενδεχομένως θα  προκύπτουν οποιεσδήποτε εύνοιες, φωτογραφικές ως επί το πλείστον, διότι διαπιστώσαμε και τέτοιες, ή αδικίες εν αγνοία, το συντομότερο δυνατό να διορθωθούν.

Θέλω να εκφράσω την ευαρέσκειά μου για τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησαν τα μέλη της  Επιτροπής καθώς επίσης και οι υπηρεσίες της βουλής.

Εύχομαι και ελπίζω ότι αυτό θα είναι και προειδοποίηση και προς τους μελλοντικούς πολιτικούς προϊσταμένους, και όχι μόνο, του Υπουργείου Άμυνας, ότι η Επιτροπή Άμυνας, τουλάχιστον στο επόμενο χρονικό διάστημα και για όσο θα προεδρεύω αυτής της Επιτροπής, δεν θα ξαναδεχθούμε τέτοιου είδους εκβιασμούς και τέτοιου είδους διαδικασίες  που αποβαίνουν και σε βάρος των κοινοβουλευτικών θεσμών και σε βάρος  της σωστής και ορθής προσέγγισης τέτοιων σοβαρών ζητημάτων που άπτονται από τη μια της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς και από την άλλη που αφορούν την ανέλιξη των στελεχών της Εθνικής Φρουράς.

 

Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2017

 

You may also like