ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΔΕΚ, Μ. ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος

Χαιρετίζουμε την εξαγγελία του Νικόλα Παπαδόπουλου για ανέγερση Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Παιδιών και Εφήβων και Πανεπιστημιακού Κέντρου Προγεννητικής Ιατρικής η οποία κινείται προς την ορθή κατεύθυνση δεδομένου ότι, όπως πολλές φορές τονίσαμε, η σωστή εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας προϋποθέτει ότι ο δημόσιος τομέας θα αποτελεί τον βασικό συντελεστή εφαρμογής του.

Για να μπορέσει όμως να ανταποκριθεί σε αυτό τον σημαντικό και συνάμα δύσκολο ρόλο, θα πρέπει προηγουμένως να υλοποιηθούν συγκεκριμένα προγράμματα.

Ένα από αυτά είναι η λειτουργία κλινικών και τμημάτων υψηλών προδιαγραφών παροχής ποιοτικής περίθαλψης στους πολίτες όπως για παράδειγμα το παιδιατρικό νοσοκομείο, το ογκολογικό τμήμα, το καρδιοχειρουργικό – καρδιολογικό κέντρο και άλλα.

Λευκωσία, 13 Οκτωβρίου 2017

You may also like