ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δήλωση Αναπλ. Προέδρου ΕΔΕΚ, Μ. Βασιλειάδου για εισηγήσεις Ένωσης Συντακτών Κύπρου

ΜΜΕ ΝΙΚΟΛΑΣ

Μετά από τη χθεσινή συνάντηση του υποψηφίου Προέδρου της Δημοκρατίας Νικόλα Παπαδόπουλου με εκπροσώπους της Ένωσης Συντακτών και στη δική μας παρουσία, δηλώνουμε την ένθερμη υποστήριξη μας στον δημοσιογραφικό κόσμο, που αποτελεί σήμερα την ευάλωτη ομάδα εργαζομένων στον χώρο των ΜΜΕ, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης η οποία δεν άφησε αλώβητα τα ΜΜΕ και επέδρασσε καταλυτικά πρωτίστως επί του έντυπου Τύπου.

Υιοθετούμε τις εισηγήσεις της Ένωσης Συντακτών Κύπρου για ολοκλήρωση και προώθηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία όλων των ΜΜΕ, με τρόπο που να διασφαλίζεται η ποιότητα, ο πλουραλισμός και η δεοντολογία, αλλά ταυτόχρονα να κατοχυρώνονται και τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως και τη θέση για κατοχύρωση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος με τη τήρηση και εποπτεία ελάχιστων επαγγελματικών προσόντων.

Πεποίθηση μας είναι ότι θα πρέπει να προωθηθούν πολιτικές και να ληφθούν αποφάσεις για ενίσχυση του Τύπου μέσα από στοχοθεσία για καλλιέργεια αναγνωστικής κουλτούρας και φιλαναγνωσίας στις νεότερες γενιές.

Λευκωσία, 15 Νοεμβρίου 2017

You may also like