Χαιρετίζουμε την ομιλία του Συντονιστής του Lobby for Cyprus

LOBBY FOR CYPRUS

Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε άλλα ο κ. Θεοδώρου τόνισε πως το Lobby for Cyprus παραμένει δεσμευμένο στην υποστήριξη μιας λύσης που θα οδηγεί σε ένα  αληθινά ελεύθερο και δημοκρατικό κράτος χωρίς διαχωρισμούς, όπου θα προνοεί την αποχώρηση όλων των τουρκικών στρατευμάτων και εποίκων καθώς και το δικαίωμα επιστροφής όλων των  προσφύγων, χωρίς όρους και περιορισμούς.

Τα όσα ειπώθηκαν από τον κ. Θεοδώρου βρίσκονται προς την ορθή κατεύθυνση και μας βρίσκουν πλήρως σύμφωνους.

You may also like