ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Χαιρετίζουμε τα μέτρα στήριξης του προσφυγικού κόσμου που εξήγγειλε χθες ο Νικόλας Παπαδόπουλος και οι Δυνάμεις της Αλλαγής

ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Η ΕΔΕΚ χαιρετίζει τα μέτρα στήριξης του προσφυγικού κόσμου που εξήγγειλε χθες ο Νικόλας Παπαδόπουλος και οι Δυνάμεις της Αλλαγής.

Ανάμεσα στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία Ταμείου Στήριξης Ιδιοκτητών Κατεχόμενων Περιουσιών με τη δυνατότητα ετήσιας στήριξης, ως μέρος της οφειλόμενης αποζημίωσης για την απώλεια χρήσης, κάρπωσης ή εκμετάλλευσης της γης τους.

Η πρόταση αυτή κατατέθηκε το 1978, για πρώτη φορά, από την ΕΔΕΚ και επανακατατέθηκε εκ νέου και πρόσφατα. Η πρόταση αποσκοπεί στη στήριξη των ιδιοκτητών της κατεχομένης γης μας, ούτως ώστε, αντί της προσφυγής στην παράνομη Επιτροπή Περιουσίων των κατεχομένων ή της εκποίησης της ακίνητης τους περιουσίας, να προσφεύγουν στο «Ταμείο Στήριξης», το οποίο και θα τους στηρίζει οικονομικά ως μέρος της οφειλόμενης αποζημιώσεως για την απώλεια χρήσης, κάρπωσης ή εκμετάλλευσης της γης τους.

Λευκωσία, 16 Νοεμβρίου 2017

You may also like