ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ανειλικρινείς και πάλι οι προθέσεις της κυβέρνησης

Έμβλημα ΕΔΕΚ

Η αποκατάσταση όλων όσων έχουν πληγεί από το κούρεμα του 2013 είναι επιβεβλημένη.

Σύμφωνα με τις σημερινές δηλώσεις του ΥΠΟΙΚ θα γίνει χρήση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης το οποίο δημιουργήθηκε το 2013 μετά από πρόταση της ΕΔΕΚ αλλά παρέμεινε αδρανοποιημένο. Θυμίζουμε πως πριν από λίγους μήνες η ίδια η κυβέρνηση κατέθεσε πρόταση κατάργησης αυτού του Ταμείου.

Θυμίζουμε επίσης και την απόρριψη από πλευράς κυβέρνησης της πρότασης της ΕΔΕΚ για την αποκατάσταση των κατόχων αξιογράφων η οποία προνοούσε:

  • Να εξασφαλισθούν οι πρώτες 100 χιλ. (εκατό) ευρώ όπως συνέβηκε και με τις καταθέσεις.
  • Να γίνει συμψηφισμός δανείων και αξιογράφων. Ο συμψηφισμός να καλύπτει: (α) δάνεια που έχουν οι κάτοχοι των αξιογράφων ή συγγενείς πρώτου βαθμού (β) δάνεια τα οποία έχουν εταιρείες στις οποίες οι κάτοχοι των αξιογράφων είναι οι κύριοι μέτοχοι και (γ) δάνεια των οποίων η αποπληρωμή εξαρτάται αποκλειστικά από τους τόκους και το κεφάλαιο των αξιογράφων.
  • Για κάθε αξιόγραφο από το υπόλοιπο πέραν των 100 χιλ. που θα απομείνει να αφαιρεθεί το ποσό των τόκων που ήδη ο κάτοχος έλαβε μέχρι τον Ιούνιο του 2012.
  • Το υπόλοιπο ποσό να αποδοθεί στους κατόχους ή τους κληρονόμους τους σε χρονική περίοδο που θα καθοριστεί σε ετήσιες ισόποσες δόσεις.

Τα πιο πάνω επιβεβαιώνουν πως οι ενέργειες της κυβέρνησης είναι προϊόν προεκλογικής σκοπιμότητας και αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά την ανειλικρίνειά της. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη ήδη από το 2013 έχει δώσει υποσχέσεις για αποκατάσταση των κουρεμένων και ουδέν έπραξε.

Όπως σκόπιμα η κυβέρνηση εδώ και χρόνια αποφεύγει την αποκατάσταση των κατόχων αξιογράφων και των κουρεμένων καταθετών, έτσι και τώρα προβαίνει σε κινήσεις που μόνο προεκλογική σκοπιμότητα έχουν.

Λευκωσία, 9 Νοεμβρίου 2017

You may also like