ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για συνεχή μείωση του αριθμού των μαθητών στα σχολεία της υπαίθρου

Έμβλημα ΕΔΕΚ

Όπως υπέπεσε στην αντίληψη μας τα τελευταία χρόνια προέκυψαν σοβαρά προβλήματα από τη συνεχή μείωση του αριθμού των μαθητών που φοιτούν στο Γυμνάσιο και Λύκειο Σολέας, προβλήματα που αποτελούν τροχοπέδη στην εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω σχολείων, ενώ παράλληλα καταδεικνύουν τον παραγκωνισμό που τυγχάνουν τα σχολεία της υπαίθρου, γεγονός που συμβάλει συνεπακόλουθα στην ολοένα και αυξανόμενη όξυνση του αέναου φαινομένου της αστυφιλίας. Παρατηρείται αδυναμία στελέχωσης των τμημάτων , κυρίως των μαθημάτων κατεύθυνσης, και γενικότερα υποβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης στις ευαίσθητες και ορεινές περιοχές. Η κατάσταση αυτή προκαλεί μείωση του αριθμού των μαθητών. Τα προβλήματα αυξάνονται και δεν είναι τυχαία η πρόσφατη παραίτηση σύσσωμης της Σχολικής Εφορείας Σολέας. Απάντηση στην παρακμή θα είναι η κατ’εξαίρεση και διά νόμου ενίσχυση για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων της υπαίθρου ανεξαρτήτως του αριθμού των μαθητών που φοιτούν σε αυτά.

Ως εκ τούτου, ο βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, Κωστής Ευσταθίου, εκ μέρους της ΕΔΕΚ, έχει προχωρήσει στην εγγραφή αυτεπάγγελτου θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος στην Επιτροπή Παιδείας, και έχει ως εξής:

«Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη συνεχή μείωση αριθμού των μαθητών του Γυμνασίου και Λυκείου Σολέας και ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για απάμβλυνση του φαινομένου, ώστε τα δύο αυτά σχολεία να μην οδηγηθούν σε κλείσιμο. Προτείνεται η διερεύνηση του ενδεχομένου να επιτρέπεται διά νόμου και κατ΄ εξαίρεση η απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου και η λειτουργία τμημάτων – τάξεων ανεξαρτήτως του αριθμού των μαθητών στα Γυμνάσια και Λύκεια Αγρού, Σολέας, Λεμύθου, Ομόδους και Κάτω Πύργου Τηλλυρίας»

Τα προβλήματα αυτά αναμένεται να συζητηθούν εκτενέστερα στη συνάντηση της Σχολικής Εφορείας Σολέας και εκπροσώπων του Συνδέσμου Γονέων του Γυμνασίου και Λυκείου Σολέας με το Υπουργείο Παιδείας. Την ΕΔΕΚ θα εκπροσωπήσει η Αναπληρωτής Πρόεδρος κα Μαρία Βασιλειάδου, στηρίζοντας εμπράκτως τα σχολεία υπαίθρου, οι μαθητές των οποίων αντιμετωπίζονται πολλές φορές ως παιδιά κατώτερου Θεού.

You may also like