ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση για πρόταση νόμου που τροποποιεί τον “Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο”

ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ

Κατόπιν της κατάθεσης στην ολομέλεια της Βουλής της πρότασης νόμου του βουλευτή Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους της ΕΔΕΚ , που τροποποιεί τον “Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο”, αναμένουμε τη συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Εσωτερικών το συντομότερο δυνατό.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του “περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου”, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν ρυθμίσεις σε σχέση με παραλίες οι οποίες χρήζουν αυξημένης προστασίας, λόγω της ανάγκης διατήρησης της ισορροπίας του παράκτιου οικοσυστήματος στις εν λόγω παραλίες, ήτοι του φυσικού περιβάλλοντος και των θηλαστικών, πτηνών, ερπετών ή αμφιβίων που ζουν σε αυτό. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, επειδή η ισορροπία του παράκτιου οικοσυστήματος σε ορισμένες παραλίες, δεδομένης της ανεξέλεγκτης ανθρώπινης επέμβασης σε αυτό, τείνει να διαταραχτεί.

Ως εκ τούτου, μετά και από τα πρόσφατα θλιβερά συμβάντα με παρεμβάσεις σε παραλίες με σημαντικές οικολογικές επιπτώσεις τόσο στο τοπίο όσο και στο θαλάσσιο οικοσύστημα, θεωρούμε επιτακτική αναγκαιότητα τη θέσπιση πιο αυστηρής νομοθεσίας εστιασμένη κυρίως στις “παραλίες αυξημένης προστασίας”, όπως προνοούνται μέσα από τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου. Αναμένουμε τη συζήτηση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και τη στήριξη της από τα κόμματα, με απώτερο στόχο την απαύλυνση των ανθρώπινων συμπεριφορών που απειλούν τη χλωρίδα και της πανίδα του τόπου μας.

Λευκωσία, 2 Νοεμβρίου 2017

You may also like