ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

3η σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ της 13ης περιόδου, που έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η 3η σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ της 13ης περιόδου, που έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου 2017, είχε ως αποκλειστικό θέμα συζήτησης τις επικείμενες προεδρικές εκλογές.

Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να ανταλλάξουν απόψεις για:

  • οργανωτικά ζητήματα και τρόπους εμπλοκής του κομματικού μηχανισμού και των στελεχών στον προεκλογικό αγώνα και
  • τη συνδιαμόρφωση του εκλογικού προγράμματος του Υποψήφιου Προέδρου της Δημοκρατίας, Νικόλα Παπαδόπουλου.

    Η ηγεσία και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ επαναβεβαίωσαν πως η ανάγκη για αλλαγή και απαλλαγή από την πολιτική, τόσο της σημερινής όσο και της προηγούμενης κυβέρνησης, είναι αυταπόδεικτη.Η μόνη υποψηφιότητα που έχει προοπτική νίκης και μπορεί να οδηγήσει:

  • σε ανόρθωση της κυπριακής οικονομίας,
  • σε επίλυση των σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων που προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση,
  • καθώς και σε δίκαιη, δημοκρατική, λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού,

    είναι αυτή του Νικόλα Παπαδόπουλου.

Λευκωσία, 26 Σεπτεμβρίου 2017

You may also like