ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σιζόπουλος: Αυξάνεται ο κίνδυνος περαιτέρω ισλαμοποίησης της Τουρκίας

Τα γεγονότα στην Τουρκία με το αποτυχημένο πραξικόπημα σε βάρος του Ερτογάν, επιβεβαιώνουν την πολιτική αστάθεια που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής με κίνδυνο αυτή να εξελιχθεί περαιτέρω και σε γεωγραφική.

Μια πρώτη αποτίμηση των αποτελεσμάτων οδηγεί σε κάποια αρχικά συμπεράσματα:

  • Αυξάνεται ο κίνδυνος περαιτέρω ισλαμοποίησης της Τουρκίας με ευρύτερες προεκτάσεις στην περιοχή
  • Πιθανόν να οδηγήσει σε περαιτέρω περιορισμό των πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μειονοτήτων, εντός της Τουρκίας
  • Θα επιδεινώσει την αστάθεια στις Κουρδικές περιοχές, και τέλος
  • Η ισχυροποίηση του Ερτογάν στο εσωτερικό της Τουρκίας μπορεί να οδηγήσει σε αναβάθμιση των τουρκικών απαιτήσεων έναντι της Ε.Ε. καθώς και των διεκδικήσεών της στο Αιγαίο και την Κύπρο.

Τα νέα περιφερειακά δεδομένα σε συνάρτηση με τις ανακατατάξεις στην περιοχή και την ενδεχόμενη δημιουργία αυτόνομης Κουρδικής περιοχής ή/και κράτους, πρέπει άμεσα να οδηγήσουν στην αναπροσαρμογή της πολιτικής μας με στόχο:

  • Την προστασία και διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων
  • Την ισχυροποίηση της κρατικής υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας, και
  • Την εμπλοκή και άλλων χωρών στην επίλυση του κυπριακού, όπως Ρωσίας, Γαλλίας, Κίνας με την κατάθεση αιτήματος για σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για το κυπριακό.

Η αναβαθμισμένη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) και η χάραξη μιας νέας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης του κυπριακού είναι επιβεβλημένη. Η σκόπιμη καθυστέρηση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επανενεργοποιήσει το Ε.Σ. με αστήριχτες δικαιολογίες συνιστά ακόμα μια αρνητική εξέλιξη.

You may also like