ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πριν από την πολυμερή ο ΠτΔ να ενημερώσει το Εθνικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από την Ελβετία και στο ενδεχόμενο συμφωνίας για καθορισμό ημερομηνίας σύγκλησης πολυμερούς διάσκεψης, κατά την ΕΔΕΚ αυτή είναι μία βεβιασμένη ενέργεια.

Εκτιμούμε ότι ο ΠτΔ θα πρέπει πρώτα να ενημερώσει το Εθνικό Συμβούλιο για όσα διαδραματίζονται στην Ελβετία, να διαβουλευθεί με τα μέλη του και ει δυνατόν να υπάρχει συναπόφαση για το τι δέον γενέσθαι.