ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ορκωτοί λογιστές και έλεγχος συγγενών ανώτερων κρατικών λειτουργών

Με αφορμή τα τελευταία δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν ανώτερους κρατικούς λειτουργούς οι οποίοι ενδεχομένως εμπλέκονται σε ζητήματα αθέμιτης ή αδιαφανούς απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι:

Πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε τονίσει ότι η διαπλοκή και η διαφθορά περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο και ανώτερους κρατικούς λειτουργούς, οι οποίοι αξιοποιώντας «πολιτικές πλάτες» καθώς και την προνομιακή θέση που κατέχουν, προσφέρουν έναντι αδρών ανταλλαγμάτων ευνοϊκή εξυπηρέτηση σε οικονομικούς κύκλους.

Τα τελευταία τρία χρόνια σε αρκετές περιπτώσεις δημόσια η ΕΔΕΚ είχε ζητήσει την πραγματοποίηση έρευνας, υποδεικνύοντας και προς ποιους θα πρέπει να στραφεί.

Να υπενθυμίσουμε ότι η πρόταση της ΕΔΕΚ περιλάμβανε στο σχετικό κατάλογο:

 • Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων
 • Διευθυντές Τμημάτων, Κτηματολογίου, Πολεοδομίας, ΤΕΠ, ΦΠΑ
 • Μέλη των Επιτροπών Προσφορών και Αλλαγών
 • Διευθυντές και ανώτερα στελέχη ΗΜΟ
 • Προϊσταμένους ανεξάρτητων υπηρεσιών
 • Λειτουργούς οι οποίοι είχαν την ευθύνη συναλλαγής με το κοινό.

Όμως, για να είναι η έρευνα αξιόπιστη πρέπει:

 1. να είναι διαφανής,
 2. η εμπλοκή της Βουλής να είναι ουσιαστική,
 3. η ομάδα έρευνας να μην αποτελείται μόνο από δημόσιους λειτουργούς αλλά να ενισχυθεί και από ορκωτούς ελεγκτές/λογιστές,
 4. ο σχετικός κατάλογος των προσώπων που θα περιλαμβάνει η έρευνα να ετοιμασθεί σε σύντομο διάστημα και σε αυτό να περιλαμβάνονται και οι συγγενείς α΄ βαθμού,
 5. να προστατευθούν πολίτες για να δώσουν στοιχεία για έμμεσους εκβιασμούς που έτυχαν και «δώρα» που έχουν προσφέρει για τύχουν ευνοϊκής εξυπηρέτησης,
 6. να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα και προστασία σε δημόσιους λειτουργούς για να αποκαλύψουν στοιχεία που γνωρίζουν,
 7. οι αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε κατάσχεση των φορολογικών φακέλων των ατόμων που βρίσκονται στον κατάλογο για να αποτραπεί η αφαίρεση ή η καταστροφή στοιχείων, και τέλος
 8. η έρευνα να επεκταθεί για εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων και στο εξωτερικό.

Η ΕΔΕΚ πολλές φορές δήλωσε ότι έχει ανοικτό μέτωπο σύγκρουσης με τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Είναι έτοιμη να συμβάλει με κάθε τρόπο στην επιτυχή ολοκλήρωση της προσπάθειας. Είμαστε στη διάθεση των αρμοδίων τόσο για στοιχεία όσο και για πληροφορίες.

You may also like