ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο ΠτΔ οδηγεί την επίλυση του Κυπριακού σε κάτι χειρότερο και από συνομοσπονδία

Οι δημόσιες δηλώσεις του ΠτΔ στην Αθήνα ουσιαστικά βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα ο ίδιος μέχρι σήμερα έχει αποδεχθεί στη διαδικασία των συνομιλιών ως στοιχεία περιεχομένου της λύσης.

Επικαλούμενος το γεγονός ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί λύση συνομοσπονδίας αλλά ομοσπονδίας, καλούμε τον Πρόεδρο μας απαντήσει στα πιο κάτω ερωτήματα:

Σε ποιο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε ποια ομοσπονδία:

  • υπάρχουν δύο λαοί;
  • έχει συσταθεί στη βάση συνεταιρισμού ο οποίος να στηρίζεται σε γεωγραφικό διαχωρισμό και σε εθνοτικά κριτήρια;
  • οι πολίτες κατατάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες με διαφορετικά δικαιώματα;
  • απαγορεύεται η μεταφορά εκλογικών δικαιωμάτων στο χώρο μόνιμης διαμονής;
  • υπάρχει εσωτερική ιθαγένεια όπου οι πολίτες για να αποκτήσουν δικαιώματα πρέπει να τύχουν έγκρισης για την απόδοσή της στη βάση συγκριμένων γλωσσικών, μεταξύ άλλων, κριτηρίων;
  • υποκαθίσταται η αρχή της πλειοψηφίας και η επίλυση των αδιεξόδων προέρχεται είτε από την απόφαση ενός ξένου δικαστή είτε διά κληρώσεως όπου υπάρχει το ενδεχόμενο η πλειοψηφία να μετατραπεί σε μειοψηφία;
  • η σύνθεση ανώτατων θεσμικών οργάνων του κράτους (Ανώτατο Δικαστήριο, Γερουσία) είναι βασισμένη σε εθνοτική προέλευση με αριθμητική εξίσωση;

Τα παραδείγματα αντιφάσεων για τα όσα ο ΠτΔ έχει αποδεχθεί σε σχέση με το ομοσπονδιακό σύστημα είναι ατέλειωτα.

Οι πολίτες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι με τα όσα ο ΠτΔ έχει μέχρι στιγμής αποδεχθεί, όπως τόνισε και ο στενός του σύμβουλος Πόλυς Πολυβίου, θα οδηγήσουν σε ένα δυσλειτουργικό κράτος, η κατάρρευση του οποίου σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι σίγουρη και δεδομένη.

Γι αυτό επιμένουμε ότι ο ΠτΔ δεν οδηγεί την επίλυση του Κυπριακού σε μια λειτουργική ομοσπονδία, όπως δημόσια ισχυρίζεται, αλλά σε κάτι χειρότερο και από συνομοσπονδία, που είναι η χειρότερη μορφή νομιμοποιημένης διχοτόμησης της πατρίδας μας.

You may also like