ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κανένα άνοιγμα κεφαλαίου για Τουρκία

Ελπίζουμε ότι η κυπριακή κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε οποιεσδήποτε πιέσεις για άνοιγμα ενταξιακών κεφαλαίων της Τουρκίας.

Ως ελάχιστη προϋπόθεση για να ανοίξει οποιοδήποτε κεφάλαιο της Τουρκίας θα πρέπει να είναι η υλοποίηση όλων των κυπρογενών υποχρεώσεων που ανέλαβε η Τουρκία έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Άγκυρας το Σεπτέμβριο του 2005.