ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η πρότασή μας για το Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας είναι μια φορολογία άδικη και αντισυνταγματική. Άδικη γιατί δεν στηρίζεται σε αντικειμενική βάση καθορισμού της.

Αντισυνταγματική γιατί αποστερεί εισοδήματα από τους κατόχους της και επιπρόσθετα φορολογείται με πέραν του ενός φόρου.

Πρόκειται για το πλέον βαριά φορολογούμενο τεκμήριο. Ο κάτοχός της καλείται να καταβάλει πέραν των Δημοτικών φόρων (Σκύβαλα, Αποχετευτικό, Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας), Μεταβιβαστικά τέλη ή ΦΠΑ, Φόρο Εισοδήματος ώστε να δικαιολογείται η απόκτησή της και Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών σε περίπτωση πώλησήςτης.

Η επιβολή του ΦΑΙ το 2013 ήταν μια λανθασμένη απόφαση. Ήταν όμως η εύκολη λύση για την εξεύρεση πόρων για το κράτος ενόψει της οικονομικής κρίσης. Θα ήταν πιο δίκαιο εάν τα έσοδα αυτά προέκυπταν από την πάταξη της φοροδιαφυγής, κάτι που κάποιοι όπως ήταν φυσικό δεν ήθελαν.
Ο καθορισμός του ΦΑΙ με βάση τις τιμές του 1980 ήταν άδικος, γιατί πολλές περιουσίες που αναπτύχθηκαν δεν δηλώθηκαν και οι κάτοχοί τους απαλλάσσονταν από την καταβολή αντικειμενικού φόρου.

Ο καθορισμός επίσης με επικαιροποιημένες τιμές του 2013 και πάλιν ήταν άδικος, γιατί οι τιμές ήσαν σε πολλές περιπτώσεις φουσκωμένες. Επιπλέον και κάτοχοι περιουσιών λόγω γειτνίασης με τουριστικές και άλλες αναπτύξεις θα κατέβαλλαν τεράστια ποσά για περιουσίες από τις οποίες δεν έχουν εισόδημα. Η αδυναμία καταβολής θα τους οδηγούσε αναγκαστικά σε πώληση, φυσικά αγοραστές θα ήσαν οι έχοντες.

Η ΕΔΕΚ με βάση τα παραπάνω ήταν υπέρ της κατάργησης του ΦΑΙ, πρόταση η οποία όμως δεν συγκέντρωνε στη Βουλή την απαραίτητη υποστήριξη.

Η πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή με τις προτάσεις όπως είχαν κατατεθεί ουσιαστικά προέκυπτε ο κίνδυνος καμιά από αυτές να μη συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων και να παραμείνει για ακόμα μια χρονιά η άδικη φορολογία των προηγούμενων χρόνων.

Αυτός ήταν και ο λόγος που ΕΔΕΚ και ΔΗΚΟ ανέλαβαν την πρωτοβουλία μερικές ώρες πριν από την ψηφοφορία να διαμορφώσουν μια εναλλακτική πρόταση η οποία να συγκεντρώνει πιθανότητες έγκρισης από την πλειοψηφία των βουλευτών.

Όσο και εάν κάποιοι επιχειρούν να μειώσουν την αξία αυτής της πρότασης είτε για εγωιστικούς, είτε για άλλους λόγους η ουσία είναι μία. Ήταν η καλύτερη πρόταση μετά από την πλήρη και άμεση κατάργηση.

Τα θετικά της πρότασης είναι:

  • Η πλήρης κατάργηση της ΦΑΙ από την 1.1.2017
  • Η σημαντική μείωση σε σχέση με την φορολογία του 2015. Κάποιος ο οποίος το 2015 πλήρωσε 400 ευρώ, φέτος θα πληρώσει 100 ευρώ
  • Σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής του φορολογητέου ποσού από την 1.1.2017 η επιβάρυνση θα αφορά το 25% του φόρου και όχι το 100% όπως καθοριζόταν με την πρόταση του ΔΗ.ΣΥ
  • Η πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ΦΑΙ σε όσους το 2015 κατέβαλαν ποσό μέχρι και 40 ευρώ
  • Η απαλλαγή από την υποχρέωση οι πολίτες να πληρώνουν για να εξετάζονται οι ενστάσεις-τους λόγω της υπερτίμησης της αξίας της περιουσίας-τους. Διαδικασία η οποία πιθανόν να επαναλαμβανόταν κάθε 5-6 χρόνια, και τέλος
  • Η αποσυμφόρηση του κτηματολογίου από την υποχρέωση για καθορισμό τιμών και εξέτασης ενστάσεων ώστε να διαθέσει αυτό τον χρόνο για την εκτέλεση παραγωγικής εργασίας και πάταξης της γραφειοκρατίας.

Κάποιοι μπορεί δίκαια να ισχυρισθούν ότι η πρόταση αυτή εξυπηρετεί και κατόχους ακινήτων μεγάλης αξίας. Είναι ορθό, όμως το πλέον σημαντικό είναι ότι εξυπηρετεί τους κατόχους περιουσιών που προέρχονται από τα μικρομεσαία στρώματα σε πολλαπλάσιο βαθμό και μάλιστα αυτούς που η οικονομική κρίση κτύπησε περισσότερο.

Τέλος στις προτεραιότητες της Βουλής θα πρέπει να είναι και ο εκσυγχρονισμός της φορολογίας προς τις αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε αντικειμενική βάση, είτε η πλήρης κατάργησή της και κάλυψη των απωλειών με περιορισμό των αχρείαστων δαπανών καθώς και με μείωση του κόστους προσφερομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

You may also like