ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η κυπριακή παιδεία ήταν και πρέπει να παραμείνει ελληνοκεντρική

Σε σχέση με τις δηλώσεις της κ. Κουρσουμπά που δημοσιοποιήθηκαν στην εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος (24/08/2016 σελ18) με την οποία ουσιαστικά εκφράζει την αντίθεσή της με την πραγματοποίηση μαθητικών εκδρομών στην Ελλάδα λόγω του εθνοκεντρικού τους χαρακτήρα ο οποίος αντιβαίνει στο χαρακτήρα των πολυπολιτισμικών σχολείων, ως ΕΔΕΚ επιθυμούμε να σημειώσουμε πως άλλος είναι ο έλεγχος που πρέπει να ασκείται για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και άλλο η πολιτική παρέμβαση σε θέματα που αφορούν τους εθνικούς δεσμούς του Κυπριακού Ελληνισμού.

Ο πολυπολιτισμός και ο σεβασμός στις παραδόσεις και στην κουλτούρα των ατόμων που διαμένουν στην Κύπρο δεν εξυπακούει κατ’ ανάγκη και την πλήρη αποεθνοποίση των δραστηριοτήτων του κυπριακού κράτους.

Η κυπριακή παιδεία ήταν και πρέπει να παραμείνει ελληνοκεντρική, γι’ αυτό οι σχέσεις και οι δεσμοί με το Ελληνικό έθνος πρέπει να παραμείνουν ισχυροί και αδιάλειπτοι.

Οι διάφοροι ανεξάρτητοι Επίτροποι, δεν πρέπει να προχωρούν σε πολιτικές παρεμβάσεις αλλά να δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που η πολιτεία τους ορίζει.

You may also like